Image
image
image
image


Oude culturen


Bij prehistorie denken we al gauw in miljoenen jaren en aan dinosaurussen. Eigenlijk praten we al over prehistorie indien er geen geschriften zijn uit die tijd. De huidige wetenschap gaat uit van een hoge beschaving in Egypte tussen 3100 en 2500 voor Christus. In die tijd zou het faraonische tijdperk zijn geweest en de belangrijkste piramidebouw hebben plaatsgevonden. Uit deze tijd zou het eerste schrift dateren: de hiŽrogliefen in Egypte en het spijkerschrift MesopotamiŽ.

Ook brengt men beide beschavingen in verband met beeltenissen van al of niet goden die deels mens, deels dier zijn. Toch zullen er weinig mensen zijn die willen aannemen dat deze combinaties ooit daadwerkelijk hebben bestaan. Misschien was het een uitbeelding van b.v. de eigenschappen die een dergelijke god of persoon bezat. Of waren het simpelweg verzinsels?

Een van de meest intrigerende verhalen over deze onderwerpen zijn van Edgar Cayce (zie elders op deze site). Schrijver John van Auken heeft de sessies van Edgar Cayce over het oude Egypte gecombineerd met zijn visie over de oudheid in een zeer onderhoudend boek 'Tales of Ancient Egypt'.

  Volgens Cayce waren er hoge beschavingen in LemuriŽ (Grote Oceaan) en Atlantis (Atlantische Oceaan) welke zo ongeveer hebben bestaan in de afgelopen 100.000 jaar.  Dit zouden overigens niet de eerste beschavingen zijn geweest.
Wat daarbij opvalt, is dat daarbij wordt gesproken over bewoners die 'onstoffelijk' of 'minder stoffelijk' waren dan wij.

Deze onstoffelijke wezens bestaan vanaf het begin der tijden. Maar zij zochten meer en meer naar manieren om de materiele schepping ervaren. Zij konden zich verplaatsen in materie, planten maar ook in dieren en menselijke vormen.

Bij het komen in de fysieke dimensie was er een Ďpoint of no returní waarbij de Ďeeuwige onstoffelijke wezensí zich moesten overgeven aan een stoffelijk leven met een geboorte en sterven. Dit zou de tijd zijn waarin daadwerkelijk combinaties bestonden van mens en dier.

LemuriŽ en Atlantis verdwenen grotendeels in de oceaan, andere delen van de aarde kwamen omhoog. Veel volkeren werden gedecimeerd en sommigen konden vluchten naar veiliger gebieden.
Met hun kennis zou volgens Edgar Cayce zo rond 10500 voor Christus de bouw van de grote piramide hebben plaatsgevonden, nu dus zoín 12.500 jaar geleden.
Andere overlevenden van de beschavingen van LemuriŽ en Atlantis vonden overigens ook hun toevlucht in verschillende delen van Amerika en Europa.


Twee citaten uit een Edgar Cayce sessie daterend uit het jaar 1933:

"16. (V) Hoe was deze bepaalde Grote Piramide van Gizeh gebouwd?
(A) Door het gebruik van die krachten in de natuur die gemaakt zijn om ijzer te laten zwemmen. Steen zweeft in de lucht op dezelfde manier. Dit zal worden ontdekt in '58".
[Zie EARTH CHANGES boekje rapport pagina's 33-34, E.C.F. 1963]."22. (V) Door welke kracht of krachten werden deze vroege piramides en tempels gebouwd?
(A) Door de hijs krachten van die gassen die geleidelijk in de huidige beschaving worden gebruikt en door de mooie werken of activiteiten van hen die bedreven zijn in hetgeen dat behoort tot de bron waaruit alle macht komt.
Want, zolang er overblijven die rein van lichaam zijn, in geest, in activiteit, naar de Wet van de Ene God, dan is er de voortdurende bron om tegemoetkomen aan de behoeften, of aan het bevelen van de elementen en hun werkzaamheid, om te voorzien in datgene dat noodzakelijk is in dergelijke relaties."
(5750 - 1)


In deze tijd was het contact met de spirituele wereld nog bijzonder sterk. Om deze contacten te onderhouden en te stimuleren kon men zich laten inwijden in de Temple of Sacrifice en Temple Beautiful. Het was immers een tijd van onrust, onzekerheid en verwarring als gevolg van de overgang van het onstoffelijke naar het stoffelijke. Deze tempels waren ingericht op heling van het fysieke, emotionele, mentale en spirituele of om opnieuw te verbinden met het spirituele.

John van Auken heeft eens uitgelegd hoe deze beschavingen hun ondergang voorzagen:
"En er werd bepaald dat we nu diep in de materie waren afgedaald en we zouden verder gaan, en we zouden veel van ons bewustzijn verliezen. Het zou achter een sluier vallen. We zouden onszelf beginnen te zien als alleen een aardbewoner, alleen aards. Dus wilden zij iets vastleggen dat een periode zou overbruggen die voldoende lang was tot aan het moment dat wijzelf de ondoorzichtigheid van die sluier beginnen te verminderen en deze weer open slaan en ons meer bewust worden, de records er zouden zijn [en] we snel grip konden krijgen op de waarheid en snel vooruit zouden gaan.
Dat is dus de reden waarom ze allemaal zo hard hebben gewerkt om het Plateau te maken, om alle zielen in te wijden die er door konden komen en dan te verzegelen, en te weten dat we uiteindelijk op de weg zullen komen waarop we weer ontwaken."


In de wereld zouden drie plaatsen zijn waar deze nalatenschap is achtergelaten en ze wordt pas gevonden in een tijd dat de mensheid er rijp voor is.

Naar mijn mening is dit de veruit mooiste verklaring van onze prehistorie. Een spirituele wereld die hun weg vindt in het stoffelijke, beschikt over ongekende krachten en wijsheid en een buitengewone nalatenschap hebben verwezenlijkt omdat zij voorzag dat deze culturen zichzelf in het stoffelijke zouden verliezen, bijna volledig los van hun spirituele erfenis. Tot nu toe hebben we slechts delen van deze nalatenschap gevonden en welke belooft "... dat we weer zullen ontwaken...", en ons weer verbindt met de Ene Eeuwige Bron.
Het universum, God, is binnenin je. Jij hoort bij Hem.
Jouw verbinding met de kosmische krachten van de natuur,
jouw verbinding met jouw Schepper, is je geboorterecht!
Wees met niets minder tevreden dan met Hem te wandelen.


Edgar Cayce (1297-1)
image


image
image
image